Vaker rechtsbijstand bij burenruzies

Het aantal burenruzies waarbij een beroep wordt gedaan op rechtsbijstand is de afgelopen jaren flink gestegen. Veel klachten gaan over geluid, rook, overhangende takken en spelende kinderen.