Fout Justitie bij uitzetten tolk

De Dienst Terugkeer en Vertrek heeft de Afghaanse tolk Abdul Ghafoor Ahmadzai vrijdagmiddag per ongeluk laten weten dat hij op 3 september wordt uitgezet. Het ministerie van Veiligheid en Justitie, waar de dienst onder valt, laat aan deze krant desgevraagd weten dat het om een „ambtelijke fout” gaat: er vindt geen uitzetting plaats zolang Kamervragen over hem niet beantwoord zijn. Ahmadzai werkte als tolk voor Defensie tijdens de Uruzganmissie. Zijn asielaanvraag in Nederland werd onlangs afgewezen en dat leidde tot maatschappelijke en politieke ophef: sommige Westerse landen die vochten in Afghanistan hebben hebben asielregelingen voor tolken die voor hun werkten, Nederland niet. Ahmadzai zegt in Afghanistan zijn leven niet zeker te zijn. Zijn advocaat Wil Eikelboom zag het bericht vrijdag per fax binnenkomen, inclusief vluchtnummer. „Ik stond paf. De politieke discussie loopt nog.” Zijn cliënt raakte „in paniek”. Het ministerie zoekt uit hoe de fout is gemaakt. (NRC)