Inkomstenbelasting gaat omlaag

Het kabinet wil volgend jaar een lastenverlichting doorvoeren van rond de 500 miljoen euro. Het geld wordt gebruikt om de tarieven van de eerste schijf van de inkomstenbelasting te verlagen, waardoor iedereen die deze belasting betaalt ervan profiteert. Over de maatregel bestaat consensus tussen het kabinet, de coalitie en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, die onderhandelen over de rijksbegroting voor 2015. Dat bevestigen bij de onderhandelingen betrokken bronnen.

Het kabinet trekt volgend jaar ook 375 miljoen euro extra uit voor ontwikkelingssamenwerking. Dat geld is bestemd voor vluchtelingenopvang en voor noodhulp. Defensie krijgt volgend jaar 50 miljoen extra. In de jaren daarna stijgt dat naar jaarlijks 100 miljoen euro.

De lastenverlichting komt bovenop een lastenverlichting van een half miljard voor hoge en middeninkomens die al was aangekondigd. Door de lastenverlichting over alle belastingbetalers te verdelen, vermijden de partijen een ideologische strijd. Hoewel deze maatregel een licht nivellerende werking heeft, kan de VVD ermee leven omdat het om een algemene belastingverlaging gaat.

De onderhandelende partijen verwachten volgende week de onderhandelingen te kunnen afronden.

In de laatste onderhandelingsweek zal duidelijk moeten worden wat de precieze koopkrachteffecten zijn van de aangekondigde lastenverlichting.

    • NRC