Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Balkenende verdient 4 ton en dat is meer dan de balkenendenorm

Het was een goed bewaard geheim: wat ging oud-premier Balkenende verdienen toen hij in april 2011 werd benoemd tot partner van het grote accountants- en adviesbureau Ernst & Young? Nu wordt duidelijk wat de voormalige CDA-leider in zijn eerste twee jaren bij EY (de nieuwe naam voor Ernst & Young) heeft geïncasseerd: gemiddeld zeker 466.000 euro per jaar.

Foto ANP/Ilvy Njiokiktjien

Het was een goed bewaard geheim: wat ging oud-premier Balkenende verdienen toen hij in april 2011 werd benoemd tot partner van het grote accountants- en adviesbureau Ernst & Young? Nu wordt duidelijk wat de voormalige CDA-leider in zijn eerste twee jaren bij EY (de nieuwe naam voor Ernst & Young) heeft geïncasseerd: gemiddeld zeker 466.000 euro per jaar.

Ernst & Young was de eerste grote opdrachtgever van de toen 55-jarige Balkenende, nadat hij in oktober 2010 zijn baan als premier had overgedragen aan zijn opvolger Mark Rutte.

Bijna miljonair

Begin deze maand deponeerde hij bij de kamer van koophandel de jaarrekeningen van zijn twee managementbv’s over boekjaar 2012-2013, die hij bij zijn aantreden bij EY oprichtte. Die twee vennootschappen zijn, met gevoel voor de christen-democratische traditie, vernoemd naar zijn gezin. AmeBie BV en AmeBie Beheer BV zijn samentrekkingen van zijn dochter Amelie en zijn vrouw Bianca.

Uit de rapportage blijkt dat het eigen vermogen van de houdstermaatschappij AmeBie Beheer in de afgelopen drie jaar is gegroeid van een kleine 95.000 euro (de omvang bij de openingsbalans per 30 juni 2011) tot 760.442 euro. Daarnaast vulde hij een potje met voorzieningen, vermoedelijk voor zijn pensioenopbouw, ter waarde van 172.000 euro. Beide posten bij elkaar gevoegd benadert Balkenende de status van miljonair: er zat in juni vorig jaar 932.415 in zijn houdstermaatschappij.

Eén werknemer

In zijn eerste volle jaar als partner ‘corporate development’ haalde hij aldus minimaal 391.000 euro op, het jaar erop bijna 446.000 euro. EY had in het jaar 2012-2013 in Nederland 105 miljoen euro aan winst onder zijn 223 partners te verdelen. De gemiddelde partnerfee lag daarmee op ruim 470.000 euro. Het kantoor komt eind volgende week met recentere jaarcijfers.

Het is denkbaar dat het winstdeel voor Balkenende hoger ligt dan hij vanuit zijn werkmaatschappij AmeBie BV laat uitkeren aan zijn beheermaatschappij erboven. Hij zal zichzelf vanuit die eerste vennootschap immers ook nog een bepaald salaris uitkeren, voor zijn levensonderhoud.

Volgens de jaarrekening heeft AmeBie BV, in het handelsregister ingeschreven als ‘organisatieadviesbureau’, één werknemer in dienst. Dat zal Balkenende zelf zijn.

Gelijknamige norm: 155.000 euro

Het inkomen van Balkenende is hoe dan ook aanzienlijk meer dan zijn salaris als minister-president. Dat bedroeg in zijn laatste volledige regeringsjaar 2009 inclusief onkosten 155.000 euro. In zijn tijd als premier werd de norm voor topsalarissen voor functionarissen in de publieke sector naar hem vernoemd. Volgens de balkenendenorm mogen zij nog altijd niet meer dan 130 procent van het salaris van de minister-president verdienen.

Het balanstotaal van zijn houdstermaatschappij, AmeBie Beheer BV, nadert het miljoen. Dat nam in 2012/2013 toe tot 991.321 euro. Het balanstotaal van de werkmaatschappij, AmeBie BV verdubbelde vorig jaar bijna van ruim zesenhalve ton naar ruim 1,1 miljoen.