Leger eet alleen kaas uit eigen land

None

Begin dit jaar hebben de Zwitsers het initiatief ‘stop de massa-immigratie’ aangenomen om het aantal migranten te beperken, nu lijkt het erop dat de Alpenstaat zich ook begint te verzetten tegen buitenlands voedsel – althans, als het bedoeld is voor de Schweizer Armee.

Het Zwitserse leger wil vanaf volgend jaar alle etenswaren die in Zwitserland worden geproduceerd, daadwerkelijk in eigen land inkopen, zo maakte de legerleiding bekend. Brood, eieren, kaas en andere zuivelproducten die op het bord van soldaten belanden, zullen zonder uitzondering afkomstig zijn van Zwitserse boeren. Omdat Zwitserse producten doorgaans duurder zijn dan buitenlandse, wordt het budget voor legermaaltijden met 1,5 miljoen Zwitserse frank (1,2 miljoen euro) verhoogd naar 64,5 miljoen per jaar (53,3 miljoen euro).

Deze menuregels hebben niets te maken met de Russische boycot op Europese landbouwproducten – daar heeft Zwitserland als niet-EU-lid geen last van – maar met dierenwelzijn. Sommige soldaten hadden gereclameerd nadat ze kip kregen voorgeschoteld uit Hongarije, waar de dierenwelzijnseisen veel lager liggen dan in Zwitserland. De Zwitserse dierenbeschermingsorganisatie STS juicht het besluit toe, al had ze liefst gezien dat het leger uitsluitend bioproducten serveert.

    • Steffi Weber