Opleidingen onder de maat: 4 op het hbo en 28 bij universiteiten

Studenten in de collegezaal.
Studenten in de collegezaal. Foto: Flip Franssen

De NVAO, de organisatie die verantwoordelijk is voor het toezicht op de kwaliteit van het hoger onderwijs, heeft in de eerste helft van dit jaar al evenveel opleidingen het oordeel ‘onder de maat’ gegeven als in heel 2013. Van 28 universitaire opleidingen en 4 hbo-studies is de kwaliteit van het onderwijs niet voldoende.

Dat blijkt uit cijfers die de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) vandaag bekendmaakt. Volgens voorzitter Anne Flierman leggen de geconstateerde tekortkomingen dieper liggende problemen bloot.

“Aan de universiteit gaat veel aandacht uit naar onderzoek. Onze bevindingen laten zien dat er een forse inspanning nodig is om de kwaliteit van het onderwijs aan de universiteiten op het gewenste hoge peil te brengen en te houden. Studenten, die straks veel in hun studie moeten investeren, mogen dat ook van hun universiteit verwachten.”

Veel bij de Geesteswetenschappen

Veel van de opleidingen die de NVAO de afgelopen maanden in een hersteltraject plaatste, komen uit de geesteswetenschappen. In juni werd bekend dat van de 212 universitaire bachelor- en masteropleidingen in de geesteswetenschappen 26 van onvoldoende niveau zijn. De Universiteit Maastricht scoorde het slechtst: zes van de zeven alfastudies werden als onvoldoende beoordeeld.

Hersteltrajecten

De NVAO nam in de eerste helft van dit jaar de kwaliteit van 376 Nederlandse opleidingen onder de loep. De opleidingen die geen voldoende hebben gekregen, gaan een hersteltraject in. Ze hebben maximaal twee jaar de tijd om hun onderwijs te verbeteren. Als dat niet lukt, trekt de NVAO de accreditatie in.

In de eerste helft van 2014 kregen 31 opleidingen de kwalificatie ‘goed’. Dat is voorlopig nog beduidend minder dan in in 2013, toen in het hele jaar tachtig opleidingen dit predicaat ontvingen.

Geen opleidingen ‘excellent’

Er waren de afgelopen periode geen opleidingen die de waardering ‘excellent’ kregen. De NVAO heeft op dit moment wel drie opleidingen in behandeling waar deze waardering door de visitatiecommissie wordt geadviseerd. Vorig jaar kregen zeven opleidingen deze hoogste waardering van de accreditatieorganisatie.