Draghi: eurolanden moeten begrotingsregels flexibeler toepassen

De president van de Amerikaanse FED Janet Yellen en ECB-president Mario Draghi op de conferentie in Jackson Hole.
De president van de Amerikaanse FED Janet Yellen en ECB-president Mario Draghi op de conferentie in Jackson Hole. Foto Reuters / David Stubbs

Landen in de eurozone zouden er goed aan doen de Europese begrotingsregels flexibeler toe te passen om zo het economisch herstel in de eurozone te bevorderen. Dat heeft de president van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi gezegd op de jaarlijkse conferentie voor centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole.

Vooraf was de vraag of Draghi iets zou zeggen over steun van de ECB aan landen door schulden op te kopen. Omdat de inflatie toeneemt en de economie in de eurozone afgelopen tweede kwartaal niet groeide, klinkt de roep hierom steeds vaker. Vooral Frankrijk en Italië zouden dat graag zien gebeuren. Maar Draghi zei weinig concreets wat ook maar in die richting wees, behalve dan dat de ECB “klaarstaat om het beleid verder aan te passen” om landen te helpen in hun herstel:

“Het zou helpen als begrotingbeleid een grotere rol kan spelen naast monetair beleid, en ik geloof dat daar ruimte voor is.”

Volgens NRC-economieredacteur Hanneke Chin-A-Fo doelde hij daarmee niet op het loslaten van de drieprocentsnorm:

“Hij pleitte wel voor meer flexibiliteit in het gebruik van de bestaande regels. Zo kan er geld vrijkomen voor de benodigde structurele hervormingen die sommige eurolanden moeten doorvoeren.”

Zo zei Draghi tijdens zijn speech dat in sommige landen de werkloosheid door bepaalde tradities hoog blijft en dat landen zelf ook de werkloosheid moeten aanpakken. Hij pleitte ervoor dat overheden bedrijven meer vrijheid moeten toestaan om salarissen aan te passen en de hoeveelheid personeel die ze in dienst hebben. Hij noemde als voorbeelden hiervan Spanje en Ierland.

“Geen enkele fiscale of monetaire aanpassing weegt op tegen de noodzakelijke structurele hervormingen die nodig zijn in de eurozone.”

Lees ook het artikel ‘Doorgaan én stoppen met goedkoop geld’ (€) over de vergadering van de centrale bankiers in Wyoming om het economisch herstel wereldwijd te bevorderen.