Opinie

En onmiddellijk schiet het CDA weer in zijn oude reflex

Het CDA wil het verheerlijken van terroristisch geweld strafbaar stellen. De PVV moet fel protesteren tegen zo’n schending van de vrijheid van meningsuiting, vindt Ilja Leonard Pfeiffer.

None

Men zegt wel dat alles zich altijd herhaalt. Bij het CDA klopt dat wel. In het najaar van 2005 werkte de toenmalige CDA-minister Piet Hein Donner van Justitie aan een wetsvoorstel dat het verheerlijken van terroristische misdrijven strafbaar wilde stellen. Deze zogenoemde ‘apologiewet’ is destijds terecht door de Tweede Kamer verworpen. Er kleefden te veel principiële bezwaren aan.

Toen ging het over moslims die de aanslagen op de Twin Towers eigenlijk het verdiende loon vonden voor Amerika en over meisjes die ‘I luv u’ schreven naast een foto van Mohammed B. die ze in hun schoolaganda hadden geplakt. Ik geloof niet dat we dat soort opvattingen en gedrag nog altijd problematisch vinden. Maar nu heb je moslims die sympathiseren met de Islamitische Staat en die het filmpje van de onthoofding van James Foley delen via Twitter, compleet met smiley. En onmiddellijk schiet het CDA weer in zijn oude reflex.

CDA-fractieleider Sybrand Buma vindt dat aanhangers en sympathisanten in Nederland van IS harder aangepakt moeten worden. Daarom wil het CDA het verheerlijken van terroristisch geweld strafbaar stellen. In een toelichting wordt duidelijk gemaakt wat we onder dit verheerlijken moeten verstaan. Volgens het CDA moeten we dan denken aan in het openbaar juichen of zeggen dat dit geweld goed is. Dank voor de toelichting.

Eerlijk gezegd ben ik verbaasd dat Geert Wilders niet onmiddellijk op zijn achterste benen staat en briesend van verontwaardiging opkomt voor de vrijheid van meningsuiting.

Ronduit onsmakelijk

Want juichen voor IS of zeggen dat de onthoofding goed is – hoe je het ook wendt of keert, dat is de uiting van een mening. Het is geen mening die ik deel, maar dat heb ik bij Geert Wilders ook zo vaak. Het is een mening die ik zelfs ronduit onsmakelijk vind. Maar dat is het punt niet. Er is namelijk een fundamenteel verschil tussen een onsmakelijke mening en een strafbaar feit. Wie dat verschil opheft, haalt het fundament onder de vrije, democratische rechtsstaat vandaan.

De wet die het CDA wil invoeren, zou totalitair zijn en willekeurig. Dat wordt duidelijk met een extreem voorbeeld. Legeraanvoerder Thucydides (ca. 400 v.Chr.) geeft een ontluisterend verslag van de misdrijven die ten tijde van de Peloponnesische Oorlog door de Atheense legers zijn begaan op het eiland Melos. Het verheerlijken van de Griekse beschaving, die – zoals wij haar kennen – bijna volledig Atheens is, geeft een stuitend voorbeeld van het verheerlijken van een terroristisch misdrijf. Een politicus die in reactie hierop, minzaam glimlachend, tot onze geruststelling verklaart dat het uiteraard mogelijk moet blijven een debat te voeren over de Peloponnesische Oorlog is een politicus die het bewijs levert van het feit dat niemand anders dan die politicus minzaam glimlachend bepaalt waarover het mogelijk zal zijn een debat te voeren.