Problemen in de zorg treffen vooral jonge vrouwen

Foto ANP

Werkloosheid in juli verder gedaald

Update 9.30 uur: Het aantal werklozen is voor de derde maand op rij gedaald, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend. Twaalfduizend personen minder zochten naar werk, waarmee de werkloosheid op 8,2 procent van de beroepsbevolking uitkomt. Ten opzichte van vorig jaar, toen de werkloosheid op z’n hoogst was, is de werkloze beroepsbevolking met vijftigduizend personen gekrompen. Onder jonge vrouwen is de werkloosheid het hoogst: 16,9 procent.

Het aantal WW-uitkeringen is wel licht gestegen: met zes duizend meer dan in juni kwam het aantal uitkeringen uit op 437.000. Vooral in het onderwijs groeide het aantal uitkeringen. Het aantal uitkeringen is volgens het CBS 11 procent hoger dan in juli vorig jaar. Dat lag vooral aan de sectoren zorg, transport en openbaar bestuur. Emmen is koploper in het percentage bewoners met een uitkering.

De Nederlandse economie groeit weer, de huizenprijzen stijgen, en de werkloosheid daalde de afgelopen drie maanden. Maar niet iedereen ondervindt daar al de voordelen van. Jonge vrouwen hebben de afgelopen maanden de grootste problemen om aan een baan te komen.

Veruit de grootste werkloosheid onder jongeren

Jongeren blijven de grote slachtoffers van problemen op de arbeidsmarkt, met een werkloosheidspercentage dat in juli wel is gestegen: tot 15,1 procent.

Dat is logisch. De werkloosheid ligt onder jongeren altijd relatief het hoogst, zeker in crisistijden. Zij moeten nog een plek bemachtigen op de arbeidsmarkt of starten net bij een bedrijf. Als daar weinig nieuwe banen beschikbaar zijn of banen moeten verdwijnen door economische teruggang, zijn het juist de jongeren die als eerste wat merken. Een jaar geleden bereikte de werkloosheid voor hen een hoogtepunt met 17 procent.

En vooral bij jonge vrouwen

Minder vanzelfsprekend is de grote werkloosheid onder vrouwen. Terwijl de werkloosheid bij mannen de laatste maanden is afgenomen, is dat bij vrouwen veel minder snel gegaan. Onder vrouwen tussen de 45 en 65 jaar en bij jonge vrouwen is de werkloosheid sinds augustus vorig jaar hoger dan bij mannen. In juni van dit jaar was 16,7 procent van de jonge vrouwen werkloos, in juli zelfs 16,9. En het verschil loopt op:

Het is niet traditioneel zo dat de werkloosheid onder vrouwen hoger is. Tussen 45 en 65 jaar is de werkloosheid bij vrouwen al een tijd hoger, maar van 25 tot 45 is de werkloosheid juist minder onder vrouwen en jonge vrouwen waren eerder juist minder werkloos dan mannen. Het oplopende verschil met jonge mannen sinds eind vorig jaar is daarom opvallend. Dat verschil komt vooral tot uiting bij laag opgeleide vrouwen:

Hoe komt dit?

Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, legt uit: het komt door de zorg. Die sector is de laatste tijd zwaar getroffen door bezuinigingen. Siemen van der Werff van SEO Economisch Onderzoek bevestigt: “In de meeste sectoren is de werkloosheid afgenomen. De zorg is daarop een uitzondering, daar is de werkloosheid sterk gestegen.”

Het aantal openstaande vacatures onderschrijft dat. In bijvoorbeeld handel en zakelijke dienstverlening zijn nu meer vacatures, de zorg worstelt nog.

En ook het aantal banen nam af, met 35 duizend ten opzichte van een jaar eerder.

Waarom dan vooral vrouwen daar last van hebben? Die werken relatief veel meer in de zorg, verklaren beide economen. Terwijl mannen aan het begin van de crisis hun baan kwijtraakten door banenverlies in onder meer de bouw, zijn vrouwen het laatste jaar getroffen door hetzelfde probleem in de zorg.

“Vooral in de kinderopvang en de thuiszorg is de werkgelegenheid teruggelopen. Daar werken veel jonge vrouwen, waardoor het effect voor hen veel hoger is”, zegt Van Mulligen. Veel jonge vrouwen kunnen daardoor nu maar moeilijk een baan vinden na hun opleiding in de zorg, of raken hun baan kwijt in lagere zorgfuncties - de eerste groep waar de banen verdwijnen.

    • Anouk van Kampen