Gelovigen moorden elkaar uit, in Gods naam

None
illustratie angel boligan

Na de oorlogsverklaring eind juli 1914, berichtte een Servische regeringsfunctionaris aan zijn meerdere: „Oostenrijk verklaart Servië de oorlog, met Gods hulp zullen we overwinnen!” In de loop van augustus volgde een kettingreactie aan oorlogsverklaringen van Europese, louter christelijke naties. Ook zij zullen hebben verzucht: „Met Gods hulp overwinnen we!” Daarmee werd God alweer op één hoop gegooid met de barbaarse bruutheid. Door de kennelijke vrijheid je op God te beroepen is het christendom gecorrumpeerd. Net zoals de islam corrumpeert door elkaar uitmoordende sjiieten en soennieten en door moslimterroristen die met Allah aan de haal gaan. Christenen gooiden tijdens Reformatie en godsdienstoorlogen hun eigen waarden te grabbel en ondermijnden zo de geloofwaardigheid van het christendom. Een cynische elite veegde er zijn voeten aan af, maar ‘gunde’ het volk zijn godsdienst ‘graag’ en bleef intussen de godsdienst corrumperen met (uiteraard in ‘Gods naam’ gevoerde) koloniale oorlogen, slavernij en uitbuiting van arbeiders – zaken die ‘christenen’ doorgaans doodnormaal vonden. Geen wonder dat dit hypocriete klimaat, waarvan we in het huidige Midden-Oosten een identiek beeld zien, de opmaat vormde voor de tot dan vreselijkste van alle oorlogen. De Eerste Wereldoorlog bevestigde het failliet van het christendom en tekende de toekomst van de islam. Het uitbreken van die oorlog was gevolg van hoogmoed en machtshonger, bepaald geen christelijke deugden – en de dubieuze drijfveren van veel hedendaagse religieus geïnspireerde strijders. Het optimisme waarmee Europese naties tegen elkaar ten strijde trokken, is tekenend voor een gewetenloze habitus, want zonder enig historisch besef van de wreedheid waartoe mensen in staat zijn. Deze afgrijselijke oorlog, waarin miljoenen jonge mensen werden afgeslacht, werd door zich als christelijk afficherende naties gevoerd – en vier jaar lang vol gehouden. In het Midden-Oosten zien we tendensen van eenzelfde soort. Het verbaast niet dat na de Eerste Wereldoorlog het goddeloze communisme en nationaal-socialisme furore maakten. Nu legden de misdeelde, eeuwenlang door ‘christenen’ onderdrukte midden- en onderklasse, op hún golven van hoogmoed het volk hún nieuwe heilsleer op. Het wachten is op het moment waarop ook in moslimlanden de machtige elite die Allah als excuus gebruikt om binnen en buiten de grenzen gruwelijkheden te begaan, de onderdrukte massa haar plaats opeist. Uiteraard met geweld – hoe anders?

    • Dr. Willibrord G.M. Beemsterboer