De hoogste ambtenaar van Druten moet wel handig zijn met Twitter

Foto Michielverbeek / Wikipedia

Interessante vacature? Lees hier waarom je wel (of niet) wilt solliciteren op deze functie.

Functie: Gemeentesecretaris
Bedrijf: Gemeente Druten (Gelderland)
Wat opvalt aan de vacature: Je moet in 140 tekens je visie op de ambtenaar van de toekomst geven.

Wat doe je dan eigenlijk?

Je bent de ambtelijke baas van de gemeente. Oftewel: jij hebt de dagelijkse leiding over de organisatie. Tegelijk ben je de belangrijkste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. “In die rol word je geacht het college de juiste adviezen te geven of te zorgen dat de juiste adviezen bij het college op tafel komen”, zegt loco-gemeentesecretaris Henk Cornelissen.

In die adviesrol zit je altijd bij de vergadering van de burgemeester en wethouders. En onder hun brieven aan de gemeenteraad staat jouw handtekening naast die van de burgemeester.

Hoe je werkdag eruit ziet? Je zult vooral burgemeester Luciën van Riswijk (CDA) vaak spreken, zegt hij zelf.

“Ik heb ook de personele organisatie in mijn portefeuille. Dus in die zin hebben we intensief contact. En bij crisissituaties val ik als eerste terug op de gemeentesecretaris.”

Je overlegt ook met de andere wethouders, maar die zullen in de praktijk vaak genoeg hebben aan overleg met hun vakambtenaren. Zeker als het gaat over zaken die niet zo gevoelig zijn. Dat is prima. Een gemeentesecretaris hoeft niet alles tot in de details te weten, zegt Van Riswijk:

“In de praktijk weet de gemeentesecretaris waar hij wat meer en minder aandacht aan moet schenken. Of stukken zo doorkunnen, of dat hij er wat meer aandacht aan moet schenken. Uiteindelijk kan hij er als laatste zijn visie en mening over geven.”

Hoe je werkdagen eruit zien, kan per week verschillen, zegt Cornelissen. “Als in de gemeenteraadsvergaderingen belangrijke dossiers voorbij komen, kost dat veel tijd.” Zo ben je de ene week drukker met je adviesrol, en de andere week met je managementtaken.

Wat verdient dat?

Het salaris is maximaal 84.500 euro per jaar, inclusief vakantiegeld en toeslagen - voor een 36-urige werkweek.

Waarom zoeken ze iemand?

Jouw voorganger Hans Driessen is wethouder van Financiën geworden in buurgemeente Beuningen.

Wat voor collega moet je zijn?

Je moet een politiek gevoel hebben. Inschatten welke gevoelige thema’s jouw aandacht hebben. Politieke adviezen kunnen geven. Om kunnen gaan met verschillende belangen.

“Je komt al gauw in een spagaat tussen de organisatie en het college”, zegt Cornelissen.

“Wat het college heel graag wil en wat de ambtelijke organisatie kan leveren, lopen niet altijd synchroon. Terwijl jij dienstbaar aan het college én verantwoordelijk voor organisatie bent.”

Maar de burgemeester vindt het wel fijn als je hem durft tegen te spreken. Graag zelfs. “Als je met elkaar in gesprek bent, komen daar de mooiste dingen van.” Maar hij heeft wel zelf het laatste woord.

“Je kunt collegeleden waarschuwen als zij in jouw ogen het verkeerde besluit nemen, maar het college is verantwoordelijk.”

En, heel belangrijk: je bent modern. Als je solliciteert moet je daarbij je visie op drie thema’s in elk 140 tekens meesturen: je visie op de gemeentelijke overheid, een moderne werkorganisatie en de ambtenaar van de toekomst. Vervolgens moet voor je sollicitatiegesprek over die onderwerpen een ‘pecha kucha’ - een presentatie van twintig plaatjes in twintig seconden – voorbereiden.

Waarom wil je er wel/niet werken?

Het is natuurlijk een kleine gemeente. Daar moet je van houden. Druten ligt in het Land van Maas en Waal, en bestaat uit de dorpen Druten, Afferden, Deest, Horssen en Puiflijk. Bij de gemeente werken 140 ambtenaren.

Maar mocht je de ambitie hebben bij een grote gemeente te gaan werken, dan kun je dit ook zien als een opstapje, zegt Cornelissen.

“Er zijn hier korte lijnen, een informele cultuur. En fouten maken mag.”

De wereld van gemeentes was zelden zo interessant en spannend als nu. Kleine gemeenten werken intensief samen om de zorgtaken die zij van het Rijk hebben overgenomen, samen te organiseren. Als gemeentesecretaris zit je daar middenin.

    • Christiaan Pelgrim