Vals ebola-alarm Duitsland, flyers bij de gate op Schiphol

Koorts na een reis door Afrika: denk aan ebola.

Ebola-alarm in Duitsland, gisteren. Er zou een vrouwelijke ebolapatiënt zijn. Ze had koorts en werd onwel in een arbeidsbureau. En ze was net teruggekeerd uit West-Afrika. De vrouw werd direct in isolatie opgenomen in een ziekenhuis. Het gebouw werd afgegrendeld. Ongeveer 600 mensen die binnen waren moesten daar blijven en werden geregistreerd. Na een paar uur bleek de vrouw geen ebola te hebben, maar malaria. Ze had koorts en problemen met haar bloedsomloop. Koorts, hoofdpijn, overgeven en diarree, daar begint ebola mee. Het probleem is dat veel mensen dat hebben. Onderscheidend zijn bloedingen. De vrouw was overigens niet in de gebieden geweest waar ebola heerst.

1 Hoe is Nederland voorbereid op ebola?

De Nederlandse huisartsen is nadrukkelijk gevraagd om aan ebola te denken als er een zieke patiënt met koorts op het spreekuur komt. Het RIVM stuurde eerder deze week een e-mail met dat verzoek aan alle huisartsen. Bij een patiënt met koorts moet de huisarts informeren of de patiënt de afgelopen drie weken in Guinee, Sierra Leone, Liberia of Nigeria is geweest. Is dat het geval, waarschuw dan de GGD, is het voorschrift. In die vier landen heerst op dit moment ebola. De e-mail was volgens het RIVM onderdeel van reguliere berichtgeving over voorzorgsmaatregelen. Er zijn vanaf februari, toen de uitbraak in Guinee begon, al een viertal van die e-mails verstuurd.

2 Wat is de kans dat er in Nederland een patiënt opduikt?

Die is klein. Vanaf Schiphol is er één directe verbinding met de vier landen waar ebola heerst. Dat is een vlucht uit Lagos in Nigeria. Passagiers die met de vlucht aankomen worden gescand met een apparaatje dat ziet of iemand koorts heeft. Die mensen worden verder gescreend. Iedereen krijgt bij de gate een flyer met informatie over ebola. De GGD Kennemerland raadt daarin aankomende reizigers dringend aan om naar de huisarts te gaan als ze binnen 21 dagen na aankomst koorts (38°C of hoger) krijgen. Het duurt na een besmetting 2 tot 21 dagen voordat ebola merkbaar wordt. Ebolapatiënten zijn pas besmettelijk voor anderen als ze zelf ziek zijn. Dat is bij andere virusziekten vaak anders. De flyer legt ook uit dat de kans op ebola bijzonder klein is. Besmetting is alleen mogelijk bij direct contact met lichaamsvochten als bloed, braaksel, urine of speeksel van een patiënt. Of als iemand bushmeat heeft gegeten – vlees van wilde tropische dieren. Mensen die naar Lagos vertrekken krijgen ook informatie: vermijd contact met patiënten en met overledenen, vermijd contact met wilde dieren en hun vlees, was regelmatig uw handen.

3 Breidt de epidemie in West-Afrika zich nog sterk uit?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde gisteren in twee dagen tijd 113 nieuwe patiënten en 84 doden. Dat is een toename tot in totaal 2.240 patiënten en 1.229 overledenen. Het lijkt een forse toename, maar de WHO ziet als lichtpuntje dat de ebolaverspreiding in Nigeria is gestopt, na één op 20 juli binnengekomen reiziger die elf anderen besmette. De incubatietijd van 21 dagen is er nu verstreken en er zijn geen nieuwe patiënten. De toename van het aantal patiënten in Guinee komt doordat dorpen waar de hulpverleners tot nu toe geen toegang hadden, nu, door bemiddeling van dorpsoudsten, wel bereikt zijn. De situatie in Sierra Leone en Liberia is onverminderd ernstig.

    • Wim Köhler