Hof: parkeergegevens toch naar Belastingdienst

Het parkeerbedrijf SMS Parking, dat klanten parkeergeld laat betalen met hun telefoon, moet zijn klantgegevens toch delen met de Belastingdienst. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat gisteren bepaald. Eerder oordeelde de rechtbank nog in kort geding dat dit niet hoefde.

„Iedere burger moet in beginsel een auto kunnen parkeren op een door die burger verkozen plaats in Nederland, zonder dat de overheid behoeft te weten dat hij dat doet en waarom hij dat doet”, aldus het vonnis toen.

Het hof in Den Bosch erkent vandaag dat het overdragen van de gegevens in strijd is met de privacy, maar het algemeen belang weegt in deze zaak zwaarder. Het bedrijf had in de algemene voorwaarden opgenomen dat de gegevens niet aan derden zouden worden verstrekt. Het hof meent dat de fiscus bij de uitoefening van haar controlefunctie deze gegevens mag opvragen. Omdat alleen zakelijke rijders worden gecontroleerd en bovendien alleen het kenteken en de parkeertijd moet worden verstrekt, acht het hof de controle „proportioneel”.

De Belastingdienst wil van alle klanten van het bedrijf weten waar ze in 2012 hebben geparkeerd. Zo hoopt de fiscus te controleren of leaserijders niet meer privékilometers hebben gemaakt dan opgaven. SMS Parking vindt dat de Belastingdienst te veel gegevens wil en vindt dat de verstrekking een inbreuk is op de privacy van zijn klanten. Het bedrijf overweegt naar de Hoge Raad te gaan.