Asscher in beroep tegen uitspraak rechter over export uitkeringen

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher.
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher. Foto ANP/Koen van Weel

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechter omtrent het ontvangen van een nabestaandenuitkering in het buitenland. Volgens de rechter is het zogenaamde Woonlandbeginsel in strijd met internationale verdragen.

Dat meldt de NOS vanavond. Sinds 2012 geldt in Nederland het Woonlandbeginsel waarbij de hoogte van een uitkering in het buitenland wordt bepaald op basis van de aldaar geldende prijzen. In veel gevallen zou zo de uitkering voor veel mensen die in het buitenland wonen, naar beneden gaan.

De rechter in Amsterdam oordeelde vorige week echter dat dit beginsel in strijd is met internationale verdragen die Nederland heeft met een aantal landen, zoals Turkije en Marokko. De zaak was aanhangig gemaakt door een ontvanger van een nabestaandenuitkering. De rechter bepaalde toen dat het Woonlandbeginsel niet voor nieuwe uitkeringen mag gelden.

Het Woonlandbeginsel is al eerder door de rechter verworpen. Zo mocht het beginsel ook al niet op reeds lopende uitkeringen van toepassing zijn.

Kamerbrief Bilaterale Socialezekerheidsverdrag Marokko

    • Philippus Zandstra