Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

‘Weinig begeleiding in jeugdgevangenis door hoog ziekteverzuim’

Foto ANP / Koen Suyk

Criminelen in jeugdgevangenissen worden vaak niet behandeld doordat het ziekteverzuim onder gevangenispersoneel hoog is. Dat schrijft het AD. Volgens de krant zijn jonge criminelen daardoor slecht voorbereid op een terugkeer in de samenleving en is de kans op recidive hoger.

De krant maakte een analyse van de jaarverslagen van alle justitiële jeugdinrichtingen en sprak met werknemers, advocaten en rechters. Sinds 2010 komen alleen de allerzwaarste gevallen in een jeugdgevangenis. De reorganisatie van de inrichtingen die daarmee gepaard ging en de ‘zwaardere’ populaties zorgen echter voor een zware belasting van het personeel.

Het ziekteverzuim onder het gevangenispersoneel ligt met 7,9 procent ruim twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Bijna een op de vijf groepsleiders zat vorig jaar ziek thuis. Door het verzuim gaan dagprogramma’s niet door, kunnen jongeren niet op verlof en kunnen ze niet sporten. Het zorgt voor grote onvrede. Het aantal klachten tegen inrichtingen over het uitblijven van behandeling en begeleiding dat gegrond is verklaard, steeg met 58 procent ten opzichte van vorig jaar.

Oud-kinderrechter Ronny van de Water zegt in de krant:

“Zonder adequate behandeling is het dweilen met de kraan open. De kans op recidive is bij deze groep sowieso groot, daar moet je de beste behandelaars op zetten. Je kunt de dagbesteding eigenlijk al geen behandeling noemen.”

Een oud-werknemer zegt dat een jeugdgevangenis “een kweekschool is voor zware criminaliteit”. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt in de krant dat de jeugdgevangenissen juist hard bezig zijn het ziekteverzuim terug te dringen. Een woordvoerder zegt dat het verzuim al minder wordt.