Mens voelt heel lang minieme ritmevariaties

De minieme variaties die iedereen maakt in het tikken van een ritme (een paar milliseconden voor of na de tel) blijken een complex regelmatig patroon te hebben. En dat patroon zet zich over minutenlang voort. Mensen – musici en niet-musici – voelen dat patroon feilloos aan: wie een ritme overneemt van een ander, past deze minieme variaties in zijn tikken als vanzelf aan aan de manier waarop die ander de afgelopen minuten heeft zitten tikken. De tikgeschiedenis van de een is dus minuten later nog relevant voor het tikken door de ander. In het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (early edition online) beschrijft -natuurkundige Holger Henning van de Harvard-universiteit hoe hij met complexe statististiek dit (soms fractaal-achtige) patroon in de kleine ritmevariaties zichtbaar maakte. Het is een nieuw inzicht in het menselijke ritmegevoel, dat dus heel nauwkeurig is.