Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Arbeidsmarkt

Top Estro ontving kort voor faillissement nog bonussen

Een speelplaats van een kinderdagverblijf van de failliet verklaarde kinderopvangorganisatie Estro.
Een speelplaats van een kinderdagverblijf van de failliet verklaarde kinderopvangorganisatie Estro. Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

Het failliete kinderopvangbedrijf Estro heeft in de maanden voor het faillissement nog bonussen uitgekeerd aan de top van het bedrijf. Dat blijkt uit interne documenten die NRC Handelsblad heeft ingezien. Estro, het grootste kinderopvangbedrijf van Nederland, ging op 5 juli failliet en maakte direct een doorstart onder de naam Smallsteps.

Bestuursvoorzitter Jean-Pierre Bienfait ontving in april een bonus van ruim 41.000 euro over 2013. Financieel directeur Kris Geysels kreeg een bonus van ruim 33.000 euro over 2013. Beide bestuurders kwamen pas in november dat jaar in dienst. Ook andere werknemers uit de bovenste laag van het bedrijf ontvingen in april een bonus over 2013. Topman Bienfait ontving in juni nog een extra bonus van 25.000 euro.

Voorbereiding faillissement in juni in volle gang

Toen de nieuwe bestuurders eind vorig jaar aantraden, verkeerde Estro al in grote financiële problemen, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curator, Wouter Jongepier. Het bestuur concludeerde toen dat “voorzienbaar was dat Estro groep – zonder additionele financiering – in de zomer van 2014 niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen”, schrijft hij. In juni, toen Bienfait zijn tweede bonus ontving, was de voorbereiding voor het faillissement in volle gang. Op 5 juni verzocht Estro de rechtbank in Amsterdam een ‘stille bewindvoerder’ toe te wijzen. Die toewijzing maakt het mogelijk voor faillissement een doorstart voor te bereiden, een zogenoemde ‘pre-pack’, ook wel flitsfaillissement genoemd.

Het overgrote deel van de vestigingen is na het faillissement gekocht door investeringsmaatschappij HIG Capital – een partij die al deels eigenaar van Estro wás. Bayside Capital, een van de twee oud-aandeelhouders van Estro, is onderdeel van HIG. In de periode voor faillissement heeft HIG “exclusief” en “geruime tijd” de gelegenheid genomen om in stilte een bod voor te bereiden, schrijft de curator in zijn verslag. Eigenlijk moeten daarvoor “meerdere potentiële gegadigden” worden benaderd. Dat is pas in een laat stadium alsnog gebeurd. De curator gaat deze gang van zaken nog onderzoeken.

Bienfait had belang bij het slagen van de beoogde doorstart. Hij kon aanblijven als HIG de eigenaar zou blijven. Bienfait is nu bestuursvoorzitter van Smallsteps, het nieuwe doorgestarte bedrijf. Smallsteps wil niet op vragen over de bonussen reageren.

Lees een uitgebreide reconstructie van het faillissement van Estro op NRC Q.