Defensie overlegt over ‘tolkenpardon’

Minister Hennis (VVD, Defensie) gaat met het ministerie van Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken overleggen over het asielrecht van tolken die voor Nederlandse militairen werkten. De militaire vakbond AFMP wil dat het kabinet met een ‘tolkenpardon’ asiel verleent aan vertalers die voor Defensie in Afghanistan gewerkt hebben. Aanleiding is de weigering van de IND de asielaanvraag van tolk Abdul Ghafoor Ahmadzai te behandelen omdat hij eerder in Noorwegen asiel aanvroeg. Nederland hoeft dan de aanvraag niet in behandeling te nemen. Ahmadzai deed dinsdag zijn verhaal in deze krant. Hij werkte in 2009 voor het Nederlandse leger in Uruzgan.

    • NRC