Stranger Than Fiction

(Marc Forster, 2006). Saaie belastinginspecteur (Will Ferrell) hoort in zijn hoofd opeens een stem, van een alwetende verteller, de voice-over van zijn eigen schepper. Die vertelt hem dat zijn leven op een onontkoombare dood afstevent. Wat is er aan de hand? Ook met Dustin Hoffman.

Fox, 16.25-18.20u.