Waterpleinen en groene daken vangen regen in stad op

Waterplein in Rotterdam
Waterplein in Rotterdam Webcam waterplein

Waterschappen, gemeenten en wetenschappers werken aan slimme oplossingen tegen het stijgend aantal hevige regenbuien dat met name in steden tot overlast leidt. Na lokaal overvloedige regen de afgelopen weken trekken ook vandaag zware buien over het land. De afgelopen zestig jaar is het aantal zogenoemde piekbuien met 40 procent toegenomen, meldt het KNMI, en die stijging zet de komende decennia door. Doel van de maatregelen is vooral de rioleringen te ontzien. Deze worden extra belast door de almaar toenemende verstening in de steden, als gevolg waarvan het regenwater niet de bodem in kan zakken maar op straat blijft staan. In Rotterdam loopt een actie om inwoners ertoe te bewegen hun tuinen niet te betegelen. Ook mogen burgers een tot anderhalve stoeptegel bij hun gevel vervangen door plantjes mits er nog een stoep van 1,80 meter overblijft. Een subsidie om platte daken te beplanten was een groot succes: inmiddels is 200.000 vierkante meter dak groen, meldt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Sinds eind vorig jaar is in het centrum van Rotterdam het grootste ‘waterplein’ van Europa in gebruik: een verdiept aangelegd plein met drie bassins waarin bij hevige regen het water wordt verzameld om het later op het oppervlaktewater te lozen. Ook kan in Rotterdam in twee parkeergarages water tijdelijk worden opgevangen. Ook elders in het land streven gemeenten naar groenere daken, meer plantsoenen, verdiepte tuinen en meer regentonnen. Een samenwerkingsverband van gemeenten, natuurbeschermers en wetenschappers, Operatie Steenbreek genaamd, poogt de geesten rijp te maken voor een „integrale” aanpak om parken, tuinen en paden zo aan te leggen dat regenwater de bodem in zijgt en het riool niet bereikt.

    • Arjen Schreuder