Nieuwe gemeenschappelijke tekst Onze Vader

Een beeld van een jongen met een kruis in de Sint Janskathedraal in Den Bosch.
Een beeld van een jongen met een kruis in de Sint Janskathedraal in Den Bosch. Foto ANP / Marten van Dijl

De tekst van het katholieke Onze Vader-gebed is aangepast. Daardoor bestaan niet langer verschillende versies in Nederland en Vlaanderen. De teksten zijn gelijkgetrokken, meldt persbureau Novum.

Dat ging echter niet zomaar. “Decennialang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst voor beide landen te komen”, meldt de kerkprovincie. Een speciale commissie boog zich over de nieuwe versie, waarin bijvoorbeeld het woord ‘bekoring’ is vervangen door ‘beproeving’.

Aan de gezamenlijke versie hebben zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties als de Romeinse Congregatie voor de Eredienst goedkeuring gegeven. De Nederlandse Bisschoppenconferentie maakt later bekend wanneer de aangepaste versie van het ‘Onze Vader’ mag worden gebruikt.

De katholieke tekst wijkt licht af van de protestantse, die ongewijzigd blijft. Lees hier een toelichting bij de vertaling.

Nederlandse tekst:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen
hun schuld vergeven:
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.

Vlaamse tekst:

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw naam,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven
aan onze schuldenaren:
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.

Nieuwe gemeenschappelijke tekst:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.