Vooral buitenlanders in opleiding tot priester

Bijna tweederde van de priesters die de komende zeven jaar in Nederland worden gewijd, is van buitenlandse komaf. Van de studenten die op dit moment aan de seminaries studeren zijn 49 van de 76 geen Nederlander. De meesten van hen komen uit Latijns-Amerika. Ze zijn lid van een beweging binnen de Katholieke Kerk die veel aandacht heeft voor evangelisatie. Elk jaar gaan de namen van jongemannen die hebben laten weten elders in de wereld priester te worden in een potje. Landen van bestemming worden bij loting toegewezen. Daar volgen ze hun priesteropleiding en gaan ze later aan het werk. Vorig jaar werd in Roermond voor het laatst een Nederlandse priester gewijd.

    • NRC