EU-ministers steunen bewapening Koerden

Foto ANP / Lex van Lieshout

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU staan achter het besluit van individuele lidstaten de Koerden in Irak te bewapenen. Dat hebben de ministers laten weten.

“De Raad steunt het besluit van individuele lidstaten om gehoor te geven aan het verzoek van de Koerdische regionale autoriteiten om met spoed militair materieel beschikbaar te stellen”, staat in de conclusies van de ministers. Voorwaarde is dat de inzet niet in strijd is met nationale wetten van de lidstaten en dat er toestemming is van de autoriteiten in Bagdad.

Frankrijk, Italië en Tsjechië willen wapens sturen naar Irak. Duitsland gaf aan niet-dodelijk militair materieel zoals nachtkijkers en bomdetectieapparatuur te sturen. Nederland stuurt voorlopig geen wapens naar Irak. “We sluiten helemaal niks uit, maar op dit moment hebben we op dat punt geen plannen”, liet minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken weten voorafgaand aan de bespreking.

Onze redacteur Mark Beunderman reageert vanuit Brussel:

Dit is toch een belangrijke stap. Europa kiest voor een militaire oplossing om ISIS te stoppen. Het gaat mee in het besluit van individuele lidstaten om over te gaan tot bewapening van de Koerden. Ik kan mij geen recente situatie herinneren waarin de EU landen politiek steunt in het leveren van wapens aan een groepering in een conflictgebied.

Aan die bewapening zijn bovendien ook risico’s verbonden. Als je nu wapens levert aan Koerdische strijders, is die groepering je dan ook nog gunstig gezind over een aantal jaar? Niemand kan verzekeren dat de wapens niet in handen vallen van Koerdische groeperingen in Turkije of Iran. Veel Koerden willen een onafhankelijke staat.

Risico’s zijn er altijd, zei Timmermans na afloop van het overleg. “Het is nog veel gevaarlijker als ISIS Koerdistan overloopt. De Koerdische peshmerga-strijders hebben niet de beschikking over de moderne wapens die ISIS heeft.”

    • Marije Willems