Demonstratieverbod is te billijken voor Schilderswijk

Het zijn „ideologische pyromanen” die de samenleving in gevaar brengen, zei de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen gisteravond. Dat was nadat hij een besluit had aangekondigd dat op het oog niet strookt met enkele basisrechten in een democratie: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van demonstratie. Die vrijheid is er, voorlopig, niet in de Schilderswijk. En dat in Den Haag, de stad die zetel der regering en van het parlement is, en waar demonstraties tot de orde van de dag behoren: zo’n dertig per week.

Wie de insprekers voorafgaand aan de ingelaste vergadering van de Haagse gemeenteraad aanhoorde, kon moeilijk anders concluderen dan dat de burgemeester gehoor gaf aan de wens van de wijk. Zij keerden zich tegen de IS-demonstranten en evengoed tegen de al even (rechts-)radicale elementen die zich rond de groepering Pro Patria verzamelen. Als deze insprekers, vertegenwoordigers van diverse organisaties, representatief zijn voor de Schilderswijk, is dat een hoopvol teken. Dan heeft de wijk inderdaad meer potentie dan het aloude beeld van kwetsbaarheid dat Van Aartsen schetste: „Laag opleidingsniveau, grote werkloosheid, laag inkomen, beperkte sociale vaardigheden en krappe behuizing.” Het is aan de dit jaar gekozen stadsbestuurders om, voor zover in hun vermogen ligt, deze haarden van sociale onrust effectief te bestrijden.

Of het demonstratieverbod voor de Schilderswijk juridisch en praktisch te handhaven is, zal blijken. Het is voorlopig alleszins te billijken, nu actievoerders eerder uit lijken te zijn op provocatie en confrontatie dan op het op vreedzame wijze opkomen voor hun doel – waar elders in Den Haag trouwens volop ruimte voor blijft.

Wellicht was het beter geweest als Van Aartsen, die op vakantie was tijdens enkele riskante demonstraties, royaler zijn betrokkenheid had laten blijken. Het is ook een les voor de wethouders die hem vervingen: het locoburgemeesterschap is meer dan een erebaan.

Maar ook is het een feit dat de rellen in Den Haag nogal opgeklopt zijn in sommige media, hoe verwerpelijk de antisemitische kreten ook waren. Ook de PVV gooide olie op het vuur door op te roepen om straks mee te doen aan een massale mars door de Schilderswijk, omdat het „tijd is voor een opstand”. Een politieke partij die uit is op straatrellen – het geeft te denken. Gelukkig bleek de PVV in de raad alleen te staan. Ze kreeg geen enkele steun voor een motie van wantrouwen tegen Van Aartsen, ook niet van de kritische Groep De Mos, een driemansfractie onder leiding van een ex-PVV’er.

En wat betreft het door de raad in meerderheid gesteunde demonstratieverbod: hoe korter het duurt en hoe beperkter het is, hoe beter. Grondrechten zijn er ook voor de Schilderswijk.