Auteurs in verzet tegen prijsbeleid van Amazon

Negenhonderd schrijvers hebben deze week hun onvrede geuit over het prijsbeleid van Amazon. Het webwarenhuis zou boeken te goedkoop verkopen en auteurs van uitgeverij Hachette treiteren door hun verkoop te dwarsbomen. pagina 13