Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Nederlandse priesters worden zeldzaam: tweederde uit buitenland

Vier priesters worden gewijd in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond.
Vier priesters worden gewijd in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Foto ANP / Erik van 't Woud

Bijna tweederde van de priesters die de komende zeven jaar in Nederland gewijd worden, is van buitenlandse komaf. Van de studenten die op dit moment aan de seminaries studeren zijn 49 van de 76 geen Nederlander. De meesten van hen komen uit Latijns-Amerika. Ze zijn lid van de Neocathechumenale Weg, een beweging binnen de Rooms-Katholieke Kerk die veel aandacht heeft voor evangelisatie.

Elk jaar gaan de namen van jongemannen die hebben laten weten elders in de wereld priester te worden in een potje. Landen van bestemming worden bij loting toegewezen. Daar volgen ze hun priesteropleiding en gaan ze later aan het werk.

Het aantal buitenlands studenten op de Nederlandse opleidingen wisselt sterk. Rolduc, het in Kerkrade gevestigde seminarie van het bisdom Roermond, heeft alleen maar buitenlandse studenten, 28 in totaal. Het Sint-Janscentrum, de opleiding van het bisdom Den Bosch, heeft alleen maar Nederlanders binnen de muren.

Het opleiden van priesters is in Nederland niet centraal geregeld. Elk bisdom heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en volgt zijn eigen methodes. Studenten afkomstig uit de beweging van de Neocathechumenale Weg volgen op Rolduc in Kerkrade en op De Tiltenberg in Vogelenzang wel de opleiding, maar zijn er niet intern. Ze wonen in hun eigen huizen in respectievelijk Cadier en Keer en Nieuwe Niedorp.

Studenten wonen samen in één huis

Het bisdom Utrecht hanteert het zogenaamde convictmodel. Priesterstudenten wonen samen in één huis, maar studeren aan universitaire en hbo-opleidingen in de stad. Bovendonk in Hoeven, de opleiding van het bisdom Breda, richt zich op mannen met een late roeping. Ze studeren er de eerste jaren in deeltijd. Het bisdom Groningen heeft geen eigen seminarie. Rotterdam heeft dat ook niet, maar heeft wel een “bezinningshuis” voor priesterstudenten uit het eigen bisdom die elders een opleiding vinden.

Gerard Bruggink, rector van De Tiltenberg, zou het wijs vinden als de Nederlandse bisdommen de komende tijd rond de tafel zouden gaan om te kijken op welke manier ze hun priesteropleidingen in de toekomst gaan vormgeven:

“Moet je dat met een studentenaanbod als het huidige niet centraal doen? Het draagt ook bij aan de aantrekkingskracht van de opleiding. Jonge mensen komen af op de aanwezigheid van andere jonge mensen.”

Vanmiddag in NRC Handelsblad een achtergrondverhaal over het opleiden van priesters in Nederland.