Helft vernieuwende projecten in journalistiek na vier jaar gestopt

Meer dan de helft van de projecten die de afgelopen vier jaar subsidie hebben ontvangen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, bestaat niet meer. De gestopte projecten ontvingen samen bijna twee miljoen euro overheidsgeld.

Dat blijkt uit een evaluatierapport van het Stimuleringsfonds dat vandaag verschijnt. Het fonds verleent ieder jaar subsidie aan vernieuwende journalistieke projecten met geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De regeling is bedoeld om vernieuwing in de journalistiek te bevorderen. Sinds 2010 gingen 47 projecten van start. Daarvan zijn er inmiddels 26 beëindigd.

Volgens operationeel directeur Rick van Dijk van het Stimuleringsfonds is dit een „goede score”. Hij wijst erop dat het in de innovatieve sector gebruikelijk is dat relatief veel initiatieven voortijdig stoppen.

De afgelopen jaren heeft het fonds steeds minder projecten gesubsidieerd voor steeds minder geld, blijkt uit de evaluatie. Twee op de vijf projecten zeggen hun eigen doelstelling volledig te hebben gehaald, 17 procent van de initiatieven haalde geen enkele doelstelling. Projecten die minder subsidie kregen, blijken vaker hun doelstellingen te halen.

In 2010 en 2011 was het aantal mislukte projecten het grootst, blijkt uit het rapport. Het fonds wijt dit aan de regel van het ministerie dat de helft van de subsidiegelden uitgegeven moest worden aan regionale journalistiek. „We kregen 8 miljoen euro en dat moest ook worden uitgegeven”, zegt directeur Van Dijk.

„Omdat er niet voldoende geschikte projecten waren, zijn er ook minder vernieuwende projecten gesubsidieerd. Dat was achteraf gezien geen goede keuze.”