I Am Legend

Robert Neville (Will Smith) is de laatste mens op Manhattan, nadat de wereldwijde uitbraak van een virus in rap tempo een einde heeft gemaakt aan al het menselijk leven. De weinige overlevenden veranderden in vleesetende zombies. Deze postapocalyptische blockbuster weet intelligent de eenzame queeste van de archetypische Amerikaanse lone rider (met hond) te verbeelden, waarbij de special effects de existentiële zoektocht van Neville onderstrepen.