Louis Theroux’s LA Stories

Californië pakt seksuele misdadigers stevig aan, zelfs nadat ze hun straf hebben uitgezeten. Hun vrijheid wordt strikt beperkt, ze worden geregistreerd en krijgen zeer strenge verblijfsvoorwaarden opgelegd. Iedereen kan hun identiteit nagaan en te weten komen waarvoor ze veroordeeld zijn. Ze mogen niet in de nabijheid van parken en scholen wonen, en vaak worden ze gescheiden van hun familie. Louis zoekt een aantal van hen op en vraagt zich af of al die strenge maatregelen gerechtvaardigd en efficiënt zijn.

Nederland 3, 22.00-22.55u.