Louis Theroux: LA Stories

Californië pakt seksuele misdadigers stevig aan, ook nadat ze hun straf hebben uitgezeten. Ze worden geregistreerd en gestigmatiseerd en krijgen strenge leefregels opgelegd. Iedereen kan hun identiteit nagaan en te weten komen waarvoor ze veroordeeld zijn. Ze mogen niet nabij parken en scholen wonen, en vaak worden ze gescheiden van hun familie. Louis Theroux zoekt een aantal van hen op en vraagt zich af of al die strenge maatregelen gerechtvaardigd en efficiënt zijn.