2Doc: Dead Men Talking

Voor haar wekelijkse realityshow Interviews Before Death, bezoekt de jonge Chinese journaliste Ding Yu ter dood veroordeelde gevangenen in hun cel en interviewt ze vlak voor hun executie. Jaarlijks worden in China rond de duizend veroordeelden geëxecuteerd. Wie de consequenties kent, zal minder snel een misdaad begaan, is de gedachte. Yu vraagt veroordeelden naar de begane misdaden, maar ook naar zaken als familie, hoop en ambities.