Eigenaar NRC gaat in gesprek met geweigerde werknemerscommissaris

Egeria, eigenaar van NRC Media, en de raad van commissarissen (RvC) gaan alsnog praten met de geweigerde ‘werknemerscommissaris’ Jerry Hoff. Dat is de uitkomst van een kort geding gisteren voor de Amsterdamse rechtbank. Mochten ze Hoff daarna nog steeds weigeren, dan doet de rechter alsnog uitspraak op 29 augustus.

De ondernemingsraad benoemde in juni Hoff tot werknemerscommissaris. Volgens de statuten van NRC benoemen de werknemers zelf één commissaris in de raad van commissarissen. De rest wordt benoemd door de aandeelhouders. Grootaandeelhouder Egeria en de raad weigerden echter Hoff te aanvaarden. Volgens hen mogen de werknemers niet zelf een commissaris benoemen. Ze mogen er alleen een voordragen. Een kort geding hierover was volgens de OR nodig omdat NRC in de verkoop staat en een werknemerscommissaris daarbij onontbeerlijk zou zijn om de belangen van de werknemers te behartigen.

Namens Lux Media bv, waarin de aandeelhouders zijn verenigd, betoogde advocaat Winters dat de bepaling in het statuut een „verschrijving” is. Uit het directiereglement en uit oude e-mails zou blijken dat er niet „benoemen” moet staan, maar „dragen voor”. Volgens OR-voorzitter Hubert Smeets is dat onzin: „Dit is een doelbewust amendement. Het niet zo dat de kaboutertjes de statuten hebben gekaapt op weg naar de notaris”. Advocaat Nollen van de OR zei dat dit hoe dan ook niet relevant is: je kunt een statuut niet met terugwerkende kracht herschrijven. Lux Media betoogde verder dat de OR niet de werknemers vertegenwoordigt. Ook dat bestreed Nollen: het personeel representeren is de functie van een OR.

Tijdens de zaak bleek het niet alleen een principekwestie. De leiding keert zich ook tegen de persoon van Jerry Hoff. Hij werd „een vechtjas” genoemd, „die er met een gestrekt been ingaat”, een „ruziecommissaris” en een „lawaaipapegaai”. Volgens advocaat Hopman van NRC Media zal Jerry Hoff de „onderneming schade toebrengen”: „Die gaat zich gedragen als een vos in het kippenhok.”

Volgens Hopman hebben de OR en de leiding al langer ruzie, sinds de uitkering van het ‘superdividend’ van 12,5 miljoen euro in 2012.