D66: regering laat steken vallen met asielaanvragen van tolken

Abdul Ghafoor Ahmadzai werkte als tolk voor de missie in Uruzgan. Hij krijgt nu geen asiel. D66 vindt dat onjuist.

De weigering van de IND om de asielaanvraag van de Afghaanse Defensietolk Abdul Ghafoor Ahmadzai in behandeling te nemen toont volgens Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) aan dat „de regering consequent steken laat vallen” als het op tolken aankomt. Hij roept het kabinet op Ahmadzai en andere tolken als zij gevaar lopen in Afghanistan „linksom of rechtsom” asiel te verlenen. Al dan niet via een collectieve regeling, zoals veel andere westerse landen hebben voor hun directe medewerkers. „Als je verwacht dat mensen in moeilijke landen hun nek uitsteken, moeten ze ook op onze steun kunnen rekenen.”

Ook al in Nederland wonende Afghaanse tolken die voor Defensie in Uruzgan en Kunduz werkten, kampen met problemen. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie, VVD) beloofde die eerder dit jaar te verhelpen. Vorig jaar besloot de Hoge Raad dat de Nederlandse staat aansprakelijk was voor de dood van familieleden van een tolk in Srebrenica.

De betrokken ministeries willen niet reageren op naderende uitzetting van Ahmadzai, die in 2009 aantoonbaar voor de Nederlandse krijgsmacht werkte. „Mensen die in levensgevaar verkeren omdat zij voor de Nederlandse missie gewerkt hebben, moeten op steun kunnen rekenen”, schreven de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie vorig jaar. Maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kreeg vorige week steun van de vreemdelingenrechter dat er geen „morele gronden" zijn de asielaanvraag van Ahmadzai inhoudelijk te bekijken. Hij moet terug naar Noorwegen, omdat hij daar eerder asiel aanvroeg. Daarvoor kwam hij niet in aanmerking omdat Noorwegen alleen een regeling heeft voor eigen tolken.

Naast Kamervragen van Sjoerdsma aan het kabinet is er ook elders gereageerd op de naderende uitzetting van Ahmadzai. Op de website petities.nl is een verzoekschrift ingediend om hem te laten blijven.