‘Reclassering in de knel door bezuinigingen’

Jongens voeren hun taakstraf uit onder begeleiding van een ambtenaar van de reclassering.
Jongens voeren hun taakstraf uit onder begeleiding van een ambtenaar van de reclassering. Foto ANP/Evert Elzinga

De reclassering heeft moeite om te voldoen aan de toenemende vraag naar adviezen, werkstraffen en toezicht in de strafrechtketen. Door de bezuinigingen en toenemende werklast zijn er nu wachtlijsten voor mensen die een taakstraf krijgen. Sjef van Gennip, topman van Reclassering Nederland zegt in dagblad Trouw dat “de bodem in zicht” is.

Van Gennip noemt de situatie ‘behoorlijk alarmerend’. Hij vreest dat ook de adviezen die de reclassering geeft aan het Openbaar Ministerie en rechters straks niet meer op tijd kunnen worden gegeven. De reclassering verzorgt samen met de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en het Leger des Heils de begeleiding van mensen vanaf hun arrestatie tot hun vrijlating. Naast advies leveren deze instanties toezicht en regelen ze werkstraffen. Reclassering Nederland doet zo’n 60 procent van het reclasseringswerk.

Vaker werkstraf

De kwaliteit van de dienstverlening staat volgens Van Gennip onder druk. Zo zou het aantal uren toezicht moeten worden teruggedrongen en dat zou gevolgen kunnen hebben voor het effectief terugdringen van recidive.

De druk op de drie reclasseringspartners neemt volgens Trouw toe, nu rechters celstraffen vaker vervangen door werkstraffen. Het aantal bemiddelingen bij een werkstraf stijgt volgend jaar naar verwachting tot bijna 44.000 gevallen. Ook het aantal advies- en toezichtverzoeken stijgt.

Maar in de strafrechtketen wordt juist fors bezuinigd. De reclassering heeft afgelopen jaar tien miljoen euro ingeleverd en daar komt de komende jaren nog een paar miljoen euro bij. Volgens de reclassering is juist vijftien miljoen euro extra nodig.