Komt er eindelijk een einde aan de faillissementenstroom?

Foto Kees van de Veen

Meer faillissementen door extra zittingsdag - gemiddelde laagste ooit

UPDATE 10:00 uur
In juli zijn 621 bedrijven failliet verklaard. Dit zijn er zo’n 160 meer dan een maand eerder. Dit verschil is echter volledig toe te schrijven aan een extra zittingsdag van de rechtbank. Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers berekent het CBS het driemaandsgemiddelde. Gekeken naar dit getal zet de daling door: het gemiddelde lag in juli op 546 faillissementen.

Tijd voor een beetje eco-positiviteit: de werkloosheid daalt, er staan iets minder huizen onder water en het consumentenvertrouwen krabbelt op. Desondanks gaan er maandelijks nog steeds honderden bedrijven over de kop. Al lijkt het beter te gaan. Vandaag komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met cijfers over de maand juli.

Vorige maand noteerde het statistiekbureau wederom ‘fors minder’ faillissementen. Na rampjaar 2013 - waarin het aantal uitgesproken faillsimenten het hoogst was sinds 1951 - daalde het maandelijkse aantal in juni naar 464.

Laagste aantal faillissementen in drie jaar

Waar bleef de schade in juni het meest beperkt? In alle provincies daalde het aantal uitgesproken faillissementen. Friesland kende de meest positieve ontwikkeling: het aantal bedrijven dat over de kop ging daalde met 43 procent ten opzichte van juli 2013. In Groningen waren 49 procent minder faillissementen.

Fors minder Friese bedrijven failliet

Minder slecht nieuws dus. Is dit terug te zien aan het aantal startende ondernemers? Ja en nee. In Friesland en Utrecht - waar het aantal faillissementen fors daalde - begonnen in het eerste kwartaal van dit jaar (een klein beetje) meer ondernemers dan een jaar eerder blijkt uit eerder dit jaar gepubliceerde cijfers van het ING Economisch Bureau. In de overige provincies gaat het moeizamer.

    • Yordi Dam