Startersexplosie in de zorg (maar dat komt door de werkloosheid)

ILLUSTRATIE - Een dokter neemt een kijkje bij een bedlegerige vrouw in een aanleunwoning. ANP XTRA ROOS KOOLE

Het aantal zorgaanbieders stijgt, blijkt uit een publicatie van het ING Economisch Bureau op basis van cijfers van het CBS. Goed nieuws? Teken van een aantrekkende economie? Mwah. Die nieuwe zorgaanbieders zijn vooral zzp’ers, en dat wijst op een probleem.

Het stijgende aantal starters in de zorg is een gevolg van iets wat ING “een toenemende dynamiek” van de markt noemt. In andere woorden: steeds meer werknemers die voorheen in dienst waren van een zorgaanbieder raken werkloos en beginnen daarom voor zichzelf. Het Economisch Bureau spreekt van een “paradox van een startersgolf in een stagnerende markt”. Juist omdat het slechter gaat in de zorgsector zijn er nu dus meer starters.

Startersexplosie in de zorgsector..

..door stijging aantal werklozen

De nieuwe ‘kleine starters’ (bedrijven met één tot tien werknemers) zijn vooral actief in een bedrijfstak die het CBS omschrijft als ‘Overige ambulante gezondheidszorg’. Denk hierbij aan verpleegkundigen, diëtisten en fysiotherapeuten.

Maar zorgt die explosie aan starters ook daadwerkelijk voor meer werk en werkgelegenheid? Nee. Toch is het voor sommigen wél goed nieuws: de gemeenten. Zij verkiezen de zzp’ers voor huishoudelijke hulp boven de - duurdere - grote zorgaanbieders.

    • Yordi Dam