Nadruk op geluk maakt sommigen juist somber

Naarmate mensen in een land het idee hebben dat het meer gewaardeerd wordt als ze positieve emoties vertonen, zijn ze tevredener met hun leven. Maar mensen in die landen die zich vaak slecht voelen, zijn juist minder gelukkig. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 10.000 jonge mensen (rond de 20 jaar) uit 47 landen (Emotion). Waarschijnlijk hebben mensen in landen waar positieve emoties gewaardeerd worden, het extra moeilijk als ze zich slecht voelen, omdat ze het gevoel hebben dat anderen dat vervelend vinden – ze voelen zich niet alleen slecht door, maar ook óver hun somberheid. In sommige landen gaan hoge niveaus van welzijn en het veel voorkomen van depressie samen. Misschien heeft dat hiermee te maken. Bevorder dus niet alleen geluk, zeggen de onderzoekers, maar ook zingeving.

    • NRC