CBS: meer immigranten in Nederland, relatief veel Syrische asielverzoeken

Een Syrisch meisje dat haar huis is ontvlucht.
Een Syrisch meisje dat haar huis is ontvlucht. ANP / Chris de Bode

Een klein, maar snel toenemend aantal mensen vraagt asiel aan in Nederland. Er komen op dit moment relatief veel asielverzoeken van Syriërs. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag (pdf).

In het eerste half jaar van dit jaar zijn bijna drieduizend Syrische asielzoekers ingeschreven in een gemeente. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 600. Van deze groep vertrekken nauwelijks mensen.

Nederland laat 250 vluchtelingen uit Syrië toe. De oppositie is daar kritisch over en wijst naar andere Europese landen, die meer vluchtelingen toelaten. Duitsland neemt bijvoorbeeld tienduizend extra Syrische vluchtelingen op, Noorwegen duizend. Zweden heeft de grens geheel opengezet voor Syrische vluchtelingen. Staatssecretaris Fred Teeven zegt echter dat de oplossing “in de regio” ligt. “We zitten aan de grenzen van onze mogelijkheden.” Hij benadrukt dat het overgrote deel van de verzoeken wordt ingewilligd.

Toename gevluchte Eritreeërs nog niet zichtbaar in gemeenten

De recente toename van het aantal Eritreeërs in Nederland vertaalt zich nog niet in meer inschrijvingen in Nederlandse gemeenten. Die toename was er in de maanden april en mei - in juni kwamen er opeens veel minder Eritreeërs. De piek werd veroorzaakt door mensensmokkelaars die specifiek op Nederland aankoersten.

In totaal kwamen er in de eerste helft van dit jaar 76.000 immigranten in Nederland wonen; dat zijn er 8,6 duizend meer dan vorig jaar. Het aantal mensen dat vertrok bleef gelijk: 64.000.

Polen vormen grootste groep

Polen vormen de grootste groep in het buitenland geboren immigranten. Sinds Polen toetrad tot de EU in 2004, hebben zich elk jaar meer Polen in Nederland gevestigd. Het merendeel daarvan, zo’n 70 procent, komt om te werken, onder meer in de bouw en tuinbouw. In de eerste helft van dit jaar schreven 12 duizend Polen zich in bij een Nederlandse gemeente. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 2000 minder. Een groot deel van de Poolse immigranten vertrekt na verloop van tijd weer uit Nederland.

Twitter avatar statistiekcbs CBS | Statistiek Aantal #immigranten neemt in eerste halfjaar met 9 duizend toe. #Polen vormen de grootste groep http://t.co/bZENVZUAHd #immigratie