Welkom in Pyongyang - en kijk, zelfs daar staat de tijd niet stil

Screeshot Vimeo / JT Stingh

Niet veel buitenlanders bezoeken de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Over de communistische stad is dus relatief weinig bekend. Voor wie wil weten hoe de stad eruit ziet, is er nu een video die met timelapse fotografie, video en animatie een beeld schetst.

Enter Pyongyang from JT Singh on Vimeo.

De video is het resultaat van een samenwerking tussen JT Singh en Rob Withworth. Zij laten zien dat zelfs in het meest geïsoleerde land ter wereld de tijd niet heeft stilgestaan. De makers wilden dit cliché van onveranderlijkheid in het communistische land ondergraven.

Met hulp van reisorganisatie Koryo Tours bezochten de makers Pyongyang om hun beelden te schieten. In de begeleidende tekst zeggen zij dat zij alles mochten vastleggen, behalve gebouwen in aanbouw en militaire plekken.

Wel geven ze toe dat hun film van Pyongyang, en daarmee het dynamische en interessante beeld dat daaruit voortkomt, uiteraard geen afspiegeling is van de situatie in het hele land. De armoede in Noord-Korea is vooral te vinden buiten de hoofdstad.

Overigens moet wel worden vermeld dat Singh een city-branding specialist is, en dus niet bepaald slecht is in het positief verfilmen van de steden die hij bezoekt. In de begeleidende tekst verzekert hij echter dat hij niet is betaald door de regering van Noord-Korea en dat hij oprecht een objectief beeld van de stad heeft willen scheppen in zijn video.

    • Niels Posthumus