Na één vraag duidelijk of iemand narcist is

De meteoriet. Foto T. Galínski
De meteoriet. Foto T. Galínski

Er bestaat nu een psychologische vragenlijst die kan vaststellen dat iemand een narcist is die uit slechts één item bestaat, handig voor korte onderzoekjes. (PLOS ONE, 5 augustus). Het is voor sociaal-psychologisch onderzoek, niet voor psychiatrische diagnostiek. De vraag luidt: „In hoeverre ben je het eens met deze bewering: ‘Ik ben een narcist.’ (Noot: het woord ‘narcist’ betekent egoïstisch, zelfgericht en ijdel.) 1 = niet heel waar, 7 = heel waar.” De onderzoekers gaan ervan uit dat mensen die bereid zijn toe te geven dat ze narcistisch zijn, dat ook zijn. Mensen die hoog scoorden, waren relatief vijandig en promiscue, en weinig empathisch of gecommitteerd in relaties.

    • NRC