Meneer rookt

Terwijl het klassieke roken van tabak meer en meer in onbruik raakt, mag het aloude roken van voedsel zich in een hernieuwde belangstelling verheugen. In dat ambacht zijn er twee richtingen: warm en koud roken. Bij warm roken treedt garing op, koud roken geeft vooral aroma aan rauwe producten. Warm roken is in die zin makkelijker dat het overal in kan geschieden, van een kartonnen doos tot een Big Green Egg barbecue. Koud roken vereist zoals je al kunt vermoeden koude rook. Waar rook is is vuur, dus je hebt rook nodig die niet te dicht bij het vuur zit. Een koude rookinstallatie heeft dan ook vaak twee kamers: een met het vuur en een waar de afgekoelde rook in terecht komt. Tenzij de smeulende rookbron zo nietig is dat er nauwelijks warmte gegenereerd wordt zoals bij de Cold Smoke Generator die ik eerder op deze plek presenteerde.


Meneer Wateetons, die ons eerder verraste met een standaardboekwerk over het maken van worst -toepasselijk getiteld Over Worst- neemt ons in Over Rook mee achter het rookgordijn in zijn keuken. In de video toont hij een perfecte houtje-touwtje oplossing om voor een prikkie koud te roken. Onbeperkt, zij niet geheel onbekommerd want het roken van voedsel is niet de allergezondste bewerking: tussen de vele stoffen die in de rookkast ontstaan zitten een paar lelijkerds. Aan de andere kant: rooksmaak verveelt snel dus dat probleem lost zichzelf min of meer op.

    • Ronald Hoeben