Venlo wilde te graag geloven in joods bad

Venlo wilde de afgelopen jaren te graag geloven dat er in de stad een mikwe, een joods ritueel bad, was gevonden. Er was sprake van een tunnelvisie, maar niemand maakte zich schuldig aan bedrog, manipulatie of misleiding.

Dat staat in een brief van het college aan de gemeenteraad. De conclusies, getrokken na een onderzoek van bureau Governance & Integrity, wijken sterk af van de bevindingen van de plaatselijke rekenkamer. Die oordeelde eind vorig jaar snoeihard over de gang van zaken rond het vermeende mikwe, dat mogelijk niet meer is dan een middeleeuwse beerput. Die noemde de werkwijze „onthutsend” en „onzorgvuldig”. Rapportages zouden zijn aangepast, data gemanipuleerd.

Bij opgravingen in 2004 werden in het centrum van Venlo middeleeuwse resten gevonden, die al snel werden aangemerkt als een mikwe. Het zou, indien echt, het oudste spoor van joodse bewoning in Nederland zijn. Het Limburgs Museum in Venlo kreeg een nieuwe vleugel, speciaal om het bad tentoon te stellen. Kosten: drie miljoen euro.

Stadsarcheoloog Maarten Dolmans blijft in dienst van de gemeente. Er is nieuw onderzoek begonnen dat moet aantonen wat nu precies in 2004 is gevonden.