Na 35 jaar krijgen de beulen van Cambodja hun straf

De enige twee nog in leven zijnde leiders van het genocidebewind van de Rode Khmer in Cambodja hebben vanochtend levenslang gekregen. Het gaat om Khieu Samphan (links), president van Cambodja ten tijde van het regime van de Rode Khmer (1975-1979), en partij-ideoloog Nuon Chea, bijgenaamd ‘Broeder nummer Twee. De twee zijn veroordeeld door een speciaal Cambodja-tribunaal, samengesteld uit internationale juristen en betaald door de VN en Cambodja. Onder de Rode Khmer, toen Cambodja onder leiding van Pol Pot werd omgevormd tot een boerenheilstaat onder de naam ‘Democratisch Kampuchea’, verloren mogelijk meer dan twee miljoen mensen het leven. Ze werden op gruwelijke wijze vermoord op de killing fields of stierven aan honger, ziekte of uitputting. Lange tijd werd het functioneren van het tribunaal belemmerd, ook door tegenwerking van de huidige Cambodjaanse regering uit vrees voor nieuwe spanningen in het land. De rechters zeiden vanochtend dat de nu veroordeelde leiders zich schuldig hebben gemaakt aan uitroeiing waaronder moord, politieke vervolging en andere onmenselijke daden, zoals gedwongen verplaatsingen, verdwijningen en aanvallen op de menselijke waardigheid.

Khieu Samphan (83) en Nuon Chea (88) ontkenden eerder schuldig te zijn en toonden vanochtend geen zichtbare reactie in de rechtszaal in Phnom Penh. Khieu Samphan stond destijds bekend als het ‘gematigde gezicht’ van de Rode Khmer. In zijn jonge jaren studeerde hij in Parijs tegelijkertijd met Pol Pot, de latere leider. Pol Pot overleed in 1998. Ook een vierde belangrijke leider, Leng Sary, overleed vorig jaar zonder dat hij ooit straf kreeg. Vorig jaar mei erkende Nuon Chea ‘morele verantwoordelijkheid’ voor „de gebeurtenissen die zich bedoeld en onbedoeld hebben voorgedaan”. Zijn Nederlandse advocaat Victor Koppe zei vanochtend dat zijn cliënt niet verbaasd was over het vonnis. „Hij had geen enkel geloof of vertrouwen in deze rechtbank en werd daarin bevestigd.”.