Meer afgestudeerden kunnen niet aflossen

Het aantal afgestudeerden dat hun studieschuld niet kan aflossen neemt toe. Uit cijfers van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat het percentage de afgelopen vijf jaar is opgelopen van 11 procent in 2009 tot 15,6 procent in 2013. Steeds meer mensen verdienen te weinig en treffen een regeling om het aflossen tijdelijk stop te zetten of het bedrag te verlagen. Twee jaar na het afstuderen moeten studenten beginnen met terugbetalen. Behalve als het inkomen te laag is. De draagkrachtregeling van DUO geldt voor meer dan 93.000 mensen. De DUO beoordeelt ieder jaar of mensen in de draagkrachtregeling mogen blijven.

    • Novum