Meer afgestudeerden kunnen schuld niet aflossen

Lagere beginsalarissen voor hbo’ers, gestegen jeugdwerkloosheid en flexibele (lees: korte) arbeidscontracten eisen hun tol onder jongeren. Steeds meer afgestudeerden kunnen hun studieschuld niet aflossen, aldus de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Waar in 2009 nog 11 procent van de afgestudeerden met studieschuld problemen met aflossen had, was dat vorig jaar opgelopen tot 15,6 procent. Ze kunnen een regeling treffen om tijdelijk niet of minder af te lossen. 93.000 mensen hebben zo’n draagkrachtregeling.

Voor Tom Hoven, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), komt het bericht niet als een grote verrassing. Hij noemt het „een logisch gevolg” van het groeiende aantal studenten, hogere leningen en verslechterde werkgelegenheid.

Hoven verwacht dat het probleem groter wordt door het nieuwe leenstelsel, dat komende maand ingaat. De basisbeurs verdwijnt, studenten zullen meer moeten lenen. „In Engeland en Schotland stegen de schulden explosief, met 58 procent, na de invoering van het leenstelsel.”

Wie is afgestudeerd en voldoende verdient, begint na twee jaar met aflossen. Ex-studenten hebben daarvoor vijftien jaar. Met het nieuwe leenstelsel wordt dat dertig jaar. Wie daarna nog schuld heeft, krijgt die kwijtgescholden.