Lesprogramma voor Anne Frank

Het Joods Historisch Museum – en niet het Anne Frank Museum – heeft een lesprogramma samengesteld voor de theatervoorstelling Anne, die in mei in het nieuwe Theater Amsterdam in première ging. Er zijn twee lespakketten voor de hoogste groepen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Aan de hand van historische bronnen, dagboekfragmenten en andere leermiddelen word dieper ingegaan op de betekenis van het jodendom voor Anne en de Jodenvervolging. (NRC)