Spreek Obama aan op doodstraf

Executie is al erg genoeg, doe het op zijn minst pijnloos, betoogt Dick Maria Salfischberger.

Drie maanden na de tragisch langzame dood van Clayton D. Lockett middels een dodelijke injectie in Oklahoma is het opnieuw raak, ditmaal in Arizona. Op 23 juli werd Joseph R. Wood III ter dood gebracht; het duurde 1 uur en 57 minuten.

Wood werd veroordeeld omdat hij in 1989 zijn vriendin en zijn schoonvader vermoordde. Het gaat niet om de discussie of iemand vóór of tegen de doodstraf is, het gaat hier om het humane en ethische aspect dat geen mens het verdient om zo lang te moeten lijden alvorens de dood intreedt.

Het zijn vooral de zuidelijke en westelijke staten van Amerika waar de doodstraf nog voorkomt. De VS kwamen de afgelopen maanden in opspraak vanwege de methode die wordt gebruikt om de executie te voltrekken. De chemicaliën die voor deze injectie worden gebruikt, komen uit Europa. Europa is echter niet meer zo happig om deze stoffen aan Amerika te leveren en dus gaan de afzonderlijke staten experimenteren met andere middelen, hetgeen in april leidde tot de langzame dood van Lockett en 23 juli tot de dood van Wood. Dit in perspectief plaatsend; normaal sterft iemand door een dodelijk injectie binnen 10 tot 15 minuten. Ook dat is pijnlijk lang.

Volgens getuigen zou Wood in zijn laatste uren naar adem hebben gehapt en gorgelende geluiden hebben gemaakt. Volgens de procureur-generaal van Arizona zou hij hebben gesnurkt en geen pijn hebben gehad. Deze discussie, heeft Wood wel of niet geleden, is ronduit afschuwelijk.

De veroordeelde hoeft geen lichamelijk pijn te hebben om toch geestelijk gebroken te worden. Martelen, lichamelijk of psychisch, is in de geciviliseerde wereld uit den boze!

Het Westen, Amerika en Europa, moeten op humanitair gebied een voorbeeldfunctie blijven vervullen. Laten we landen zoals Iran en Irak geen stok geven om mee te slaan. Iedereen verdient een eerlijk proces en mocht daarbij de doodstraf geëist worden, laat die zo snel en humaan voltrokken worden.

De Europese Unie zou het lef moeten tonen om grote broer Amerika hier eens voor op de vingers te tikken. Amerika, een van de meest geciviliseerde landen ter wereld, dient voorop te lopen als het gaat om het toekennen aan het individu van het recht op leven; de doodstraf als ultieme eis staat hier haaks op. Mocht de doodstraf blijven bestaan, zou je bijna het eeuwenoude vuurpeloton gaan overwegen. Net zo dodelijk, net zo effectief, net iets minder pijnlijk.

    • Dick Maria Salfischberger