‘Sport moet durven vragen, anders krijg je niets’

Giften aan sportclubs Campagne begonnen om schenkingen en nalatenschappen onder aandacht te brengen.

Als jongetje van acht werd Gerben van Hardeveld door zijn vader meegenomen naar het voetbalveld. Zijn liefde voor de sport was geboren. Die voor de club werd intenser naarmate Van Hardeveld nauwer bij de organisatie betrokken raakte. Hij vervulde tal van functies en leerde er leiding geven en teleurstellingen verwerken; en nog veel meer. De clubliefde nam voorgoed bezit van Van Hardeveld. Zo’n club wil je toch helpen. Opdat het voortbestaan blijft gegarandeerd. Dat kan via een schenking of een nalatenschap. Alleen is dat niet algemeen bekend. Tijd voor actie, tijd voor een campagne. Tijd om latente hulpbronnen aan te boren.

Van Hardeveld is intussen een volwassen man, werkzaam bij sportkoepel NOC*NSF en projectleider van de de landelijke operatie ‘Sport, daar geef je om’, bedoeld om meer mensen te bewegen met schenkingen of een nalatenschap sportverenigingen te steunen. De goede doelen in Nederland hebben die bron lang geleden al aangeboord. Sportclubs hebben er om duistere reden nauwelijks werk van gemaakt. Studie van de Vrije Universiteit Amsterdam leerde Van Hardeveld dat in 2011 2 procent van de giften ten goede kwam aan de sport. Bij nalatenschappen was dat minder dan 1 procent. Van Hardeveld: „We constateerden dat weinigen bekend zijn met deze manier van ondersteuning. Maar we merkten ook dat er belangstelling voor bestaat.”

De Geefwet van 2012 gaf de aanzet tot de campagne, waarbij ook de KNVB als grootste sportbond en het ministerie van VWS (Sport) werden betrokken. Die wet maakt giften en nalatenschappen fiscaal aftrekbaar, en daarmee aantrekkelijk. Alleen moest dat lokkertje onder de aandacht worden gebracht. En daar zijn Van Hardeveld en de zijnen nu hard mee bezig. „De sport moet durven vragen, anders krijg je ook niets.”

De eerste reflex bij sportclubs in financiële nood is sponsorwerving. Waarom niet op zoek naar giften, vroeg Van Hardeveld zich hardop af. Waarom niet geappelleerd aan de clubliefde van mensen met een bovengemiddeld dikke portemonnee? „Ze bewijzen hun club een grote dienst en houden er zelf mogelijk een goed gevoel aan over”, zei Van Hardeveld nadat hij zondag, voorafgaand aan de wedstrijd Ajax-PEC Zwolle om de Johan Cruijff-schaal, de campagne in gang had gezet.

Giften en sport, die symbiose komt niet vanzelfsprekend tot stand, beseffen de campagnevoerders. Van Hardeveld: „Het wordt een lange weg, want een cultuur verander je niet in één maand tijd met een filmpje. Daarom willen we de actie, ondersteund met een website (sportdaargeefjeom.nl), een aantal jaren volhouden. Het zou al mooi zijn als we over vier jaar kunnen vaststellen dat die 2 procent 3 procent is geworden en die 1 procent is verhoogd naar 2 procent. Dat zou al veel schelen.”

Vooralsnog heeft het campagneteam besloten de nadruk op giften en minder op een nalatenschap te leggen. Vanwege de vliegtuigramp met de MH17 is voor een piëteitvolle aanpak gekozen.

Van Hardeveld: „We willen de nabestaanden van de ramp niet kwetsen. Daarom richten we ons naar buiten toe voorlopig op schenkingen; een nalatenschap wordt niet expliciet genoemd. Voor informatie daarover rekenen we vooralsnog op de kracht van een website.”

    • Henk Stouwdam