Leer zwemmen en blijf oefenen

De tussenbalans stemt opnieuw zorgelijk. Deze zomer zijn in Nederland zeker al acht zwemmers om het leven gekomen. De zomer van 2013 telde in vergelijking met eerdere jaren ook een hoog aantal mensen die verdronken: negentien. Dat was voor Reddingsbrigade Nederland reden alarm te slaan. De bond herhaalde dat gisteren, nu het aantal doden deze zomer opnieuw lijkt te gaan pieken.

Bij Katwijk, waar de Noordzee onberekenbare, zogenoemde muistromen kent, kwamen afgelopen zondag een 32-jarige (Duitse) man en zijn 11-jarige dochter om het leven bij een poging een andere drenkeling te redden. De gemeente gaat nu met extra voorlichting in verschillende talen de strandgasten wijzen op de gevaren die zwemmen in zee met zich meebrengt. Vorige maand was o.a. de Reddingsbrigade al begonnen met een voorlichtingscampagne voor Polen in Nederland; onder de negentien dode zwemmers van de vorige zomer waren acht Polen. Onderdeel van de voorlichting is het advies dat wie zelf niet voldoende geoefend is, beter niet kan pogen een drenkeling na te springen. Verstandiger is het deskundige hulp in te roepen. Afgelopen drie weken kwam de Reddingsbrigade al 193 keer in actie om een zwemmer in nood te redden.

Het roept opnieuw de vraag op hoe het met de zwemvaardigheid in Nederland is gesteld. Ogenschijnlijk lijkt het wel goed te zitten, ook al verdrinken er hier jaarlijks 80 à 100 mensen. Volgens een rapport dat het Mulier Instituut vorig jaar uitbracht, haalt 94 procent van de scholieren een zwemdiploma. Maar daar staat tegenover dat het in veel gevallen slechts om het A-diploma gaat; C wordt maar zelden gehaald. Bovendien staat de 6 procent van de scholieren die de basisschool zonder diploma verlaat, voor jaarlijks tien- à vijftienduizend kinderen die niet of niet goed kunnen zwemmen.

De Reddingsbrigade en ook de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding zijn er voorstander van om het schoolzwemmen te reactiveren. Het aantal kinderen dat daaraan deelneemt, is gedaald van 90 procent in 1991 naar 43 procent in 2012. Terwijl de school met name kinderen die in een minder kansrijke omgeving opgroeien, vaak de enige gelegenheid biedt om zwemmen te leren.

Het kabinet heeft er zijn handen vanaf getrokken. Dat stelt zich, al enkele jaren, op het standpunt dat het op de eerste plaats een verantwoordelijkheid is van ouders dat kinderen leren zwemmen. Dat mag zo zijn; het maakt het niet minder wenselijk dat scholen en gemeenten doen wat in hun vermogen ligt: maak in het onderwijsprogramma plaats voor zwemles. En voor ouders en andere ouderen geldt: hou zelf de zwemvaardigheid op peil. Gemiddeld de helft van het aantal slachtoffers van verdrinking was 55 jaar of ouder.