2Doc: Mijnwerkers onder vuur

None

Nederland 2, 22.45-23.45u.

De Zuid-Afrikaanse documentaire Miners Shot Down is een reconstructie van de bloedig neergeslagen Marikana-staking van augustus 2012.

Slecht betaalde werknemers van de Britse Lonmin platinamijn legden toen hun werk neer om op een vreedzame manier hogere lonen te eisen. Na enkele dagen van staking greep de politie hard in, opende het vuur op een groep stakers en doodde vierendertig mijnwerkers. Tientallen anderen raakten zwaar gewond. De meesten waren inde rug geschoten.

Documentairemaker Rehad Desai reconstrueert de zeven dagen die voorafgingen aan dat bloedige vuurgevecht. Hij toont nooit eerder vertoonde beelden waarop te zien is hoe politieagenten zomaar op de menigte beginnen te schieten. Eerde verklaarde de politie dat de schutters hadden gehandeld uit zelfverdediging.

Wat volgt is een pakkend verslag van de reeks gebeurtenissen vanuit het oogpunt van de stakers. Desai wil duidelijk maken dat corruptie, geweld en een slecht functionerende democratie in Zuid-Afrika de norm zijn. Voor velen was het bloedbad het bewijs dat er voor arme Zuid-Afrikanen twintig jaar na Apartheid weinig is veranderd.